Demontáž a rozpaľovanie veľkých kovových celkov

Prevádzkujeme demontáž strojov, oceľových konštrukcií, poľnohospodárskych mechanizmov, starých zariadení, železničných vagónov, výrobných hál a priemyselných objektov. Službu poskytneme priamo vo vašej prevádzke, cena zahŕňa tiež odvoz odpadu, jej súčasťou je aj výkup druhotných surovín.

Moderné vybavenie — likvidácia odpadu bez problémov

Likvidácia odpadu, ktorý sa už nedá použiť, nemusí byť na vašich pleciach. Naša spoločnosť disponuje potrebnými mechanizmami na demontáž strojov a veľkých kovových celkov. Realizujeme tiež odželeznenie objektov pred demoláciou.

Likvidácia technologií si vyžaduje odborný prístup a znalosti. Naši pracovníci pre vás zabezpečia strihanie kovových konštrukcií a zariadení, výrobných liniek, vrátane prác, ktoré je potrebné vykonať vo výškach.

Demontáž strojov a kovových celkov pre vás zabezpečíme v Hlohovci, Nitre, Trnave, Leopoldove, Piešťanoch a ich okolí. 

Využite naše služby

Spoločnosť Metalux — spoľahlivý partner na demontáž strojov, likvidáciu nebezpečného odpadu a starých zariadení.

Prídeme až k vám

Likvidácia nebezpečného odpadu prebieha v prevádzke zákazníka, služba zahŕňa tiež odvoz odpadu.

Odbornosť

Naši pracovníci sú školení v oblasti demontáži technológii

Moderné vybavenie

Likvidácia odpadu pomocou moderných technológií, ktoré sú zárukou bezproblémového priebehu prác.