O spoločnosti

metalux s.r.o.

Metalux s.r.o.


Spoločnosť Metalux s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2006.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výkup železného šrotu a farevbných kovov, zvoz a triedenie železného odpadu, pristavenie kontajnerov na kovový aj stavebný odpad, likvidácia starých technologických celkov, strojov, zariadení a likvidácia autovrakov.